Znaki wodne

2015/06/09 Blog

Od teraz możesz chronić wszystkie swoje obrazki znakiem wodnym. Znak wodny może być zarówno prostym napisem, logo firmy, czy inną grafiką. Sam decydujesz o jego wielkości oraz rozmieszczeniu na obrazku.

znak wodny

Po zdefiniowaniu znaku w menu Ustawienia w zakładce Znak wodny, zaakceptuj ustawienia i przejdź do projektu, w którym chcesz użyć utworzony znak. O tym, czy w danym projekcie ma wyświetlać się znak wodny na obrazkach, decydujesz na karcie konkretnego projektu.

znak wodny 1

Aby włączyć ochronę projektu znakiem wodnym, wybierz opcję Edytuj z Karty Projektu. W edycji projektu masz możliwość włączenia i wyłączenia znaku wodnego w całym projekcie (trzeba pamiętać, że znak wodny musi być uprzednio zdefiniowany w Ustawieniach).

Wiemy, że potrzeby w zakresie używania znaku wodnego są bardzo różne. Dlatego funkcjonalność ta została przygotowana tak, abyś miał dużą swobodę w definiowaniu tego obszaru dla każdego swojego klienta. Masz możliwość zdecydowania, że tylko niektóre foldery są chronione znakiem wodnym lub że niektóre foldery nie są nim chronione. W tym celu wejdź w opcję “Edycja folderu” i wybierz odpowiadające Ci ustawienia.

znak wodny2