Porównanie abonamentów

 • Liczba otwartych projektów
 • Liczba członków zespołu
 • Liczba klientów
 • Liczba dostawców
 • Wsparcie dla użytkowników

FREE

0zł / miesiąc
0zł / miesiąc
 • 1
 • brak
 • 1
 • brak

BASIC

84zł / miesiąc+23% VAT
84zł / miesiąc+23% VAT
 • 5
 • 3
 • bez ograniczeń
 • bez ograniczeń

TEAM

160zł / miesiąc+23% VAT
160zł / miesiąc+23% VAT
 • bez ograniczeń
 • 11
 • bez ograniczeń
 • bez ograniczeń

Comparison of subscriptions

 • Number of active projects
 • Number of team members
 • Number of clients
 • Number of vendors
 • Customer support

FREE

0€ / month
0€ / month
 • 1
 • none
 • 1
 • none

BASIC

21€ / month+23% VAT
21€ / month+23% VAT
 • 5
 • 3
 • no limits
 • no limits

TEAM

40€ / month+23% VAT
40€ / month+23% VAT
 • no limits
 • 11
 • no limits
 • no limits