Akceptacja folderu i ponaglenia

Jesteś tu:
< Wszystkie artykuły
Uwaga: Funkcjonalność dostępna tylko abonamentach BASIC i TEAM.

Akceptacja folderu

Zarówno Administrator, jak i Właściciel Projektu może poprosić Klienta o akceptację zawartości folderu. Będzie to przydatne np. w przypadku ostatecznej wersji wizualizacji, czy też dokumentacji technicznej do realizacji projektu.

Aby to zrobić, należy kliknąć na stronie folderu ikonkę:

Pojawi się okienko akceptacji, w którym trzeba wpisać tekst, który wyświetli się klientowi wraz prośbą o akceptację:

Klient otrzyma w systemie powiadomienie, że folder oczekuje na akceptację:

i zobaczy prośbę podczas oglądania zawartości folderu:

Teraz, Klient może “Zaakceptować folder”. Oczywiście, może tego nie zrobić i np. wpisać komentarz tak, jak czynił to do tej pory.

Jeżeli zdecyduje się zaakceptować folder, projektant dostanie powiadomienie, a folder będzie wyróżniony kolorem zielonym.

Z raz wykonanej akceptacji folderu nie można się już wycofać. Może na przykład to być spełniony umowny warunek do wystawienia faktury.

Podgląd historii akceptacji

Projektant może w każdej chwili wycofać prośbę o akceptację. Cała historia zdarzeń, związanych z akceptacją będzie nadal dla Projektanta dostępna.

Przy okazji, na tej samej stronie można też zobaczyć jak przebiegał cały proces akceptacji:

Lista folderów

Na liście folderów można od razu zobaczyć, które foldery są już zaakceptowane, a w których poproszono o akceptację:

Ponaglenia mailowe

Oprócz powiadomienia na ekranie, Klient będzie otrzymywać też przypomnienia mailowe, że folder czeka na akceptację. Przypomnienia takie (ponaglenia) będą wysyłane co noc, aż do momentu akceptacji lub wycofania przez Projektanta prośby o akceptację.

Uwagi końcowe

Jeżeli do projektu przypisany jest więcej niż jeden Klient, każdy z nich może zaakceptować folder.

Następny >> Co się składa na opis projektu i kto ma dostęp do poszczególnych informacji?
Spis treści