Aktualizacja aplikacji 08.2016

2016/08/26 Blog

1. Została dodana funkcja wyszukiwania zwrotów w treści komentarzy i nazwach plików. Będzie to pomocne przy konieczności znalezienia np. jakiegoś elementu wyposażenia w historycznej komunikacji z klientem.
Ikonka “wyszukaj” z lupą znajduje się w głównym menu aplikacji:

pic1

Oprócz szukanej frazy możemy ograniczyć zakres przeszukiwania: datę oraz projekt.

pic2

Wyniki wyszukiwania wyświetlają nam się tak samo jak w historii projektów. Na górze listy są wszystkie znalezione wyniki w komentarzach, a na dole wymienione są pliki, w których znajduje się poszukiwany zwrot.
Dostęp do omawianej funkcji ma każdy użytkownik, w zakresie swoich uprawnień.

2. Ze względu na coraz częściej pojawiające się głosy o potrzebie wpisywania długich komentarzy, powiększyliśmy liczbę znaków w tym polu do 4 tys. Informacja o dostępnej jeszcze liczbie znaków pojawia się w dolnym rogu okna z komentarzem:

pic3

W przypadku przekroczenia limitu miejsca pojawia się na czerwono informacja o tym fakcie.

pic4

W takim przypadku należy skrócić wypowiedź lub przenieść jej część (copy/paste) do nowego komentarza.

Przy okazji: poprawiliśmy wklejanie treści komentarza z plików Word. Teraz wklejane komentarze nie powinny już mieć denerwujących wolnych linii pomiędzy akapitami.